Vi söker efter personer
som vill testa revolutionerande
hörselhjälpmedel kostnadsfritt!

Svara på 4 enkla
frågor och se om du
passar testprofilen!

Starta
 • Förbättrar hörande i bullriga
  miljöer på arbetet

 • Kostnadsfritt besök av
  audionom på arbetet

 • Du kan ha rätt till 100% bidrag
  från Försäkringskassan

Detta erbjudande gäller endast arbetstekniska
hjälpmedel. Behöver du även hörapparat,
följer vi Region Stockholms riktlinjer.

Våra revolutionerande hörselprodukter
förbättrar taluppfattbarheten i krävande
ljudmiljöer på jobbet, där din hörapparat
inte räcker till, genom högkvalitativa,
optimala lösningar.

Våra legitimerade audionomer är
specialiserade på hörsel för arbetet och
kommer besöka dig på ditt jobb för en
kostnadsfri bedömning och utprovning av
hörselhjälpmedel. Om dessa passar dig
och din arbetsplats, kan du ha rätt till 100%
bidrag från Försäkringskassan.

hearing device

Svara på 4
enkla frågor och se
om du passar testprofilen!

Starta
Fråga   1 2 3 4  /4

Har du en nuvarande anställning?

Ja
Nej

Har du ibland svårt att
höra på jobbet?

Ja
Nej

Hur skulle du gradera dina
hörselproblem?

Milda
Medel
Allvarliga

Är du intresserad av att testa
revolutionerande hörselhjälp-
medel kostnadsfritt?

Ja
Nej

Grattis!

Du kvalificerar för att testa
dessa revolutionerande hörsel-
produkter utan kostnad!

Lämna dina kontaktuppgifter
nedan för att få mer infor-
mation om ditt kostnadsfria
test av hörselprodukter.

Du blir kontaktad via telefon och e-post.
Din integritet är viktig för oss, därför tar
vi hand om dina uppgifter med omsorg.
Du kan läsa integritetspolicyn här om
du vill ha mer information.
Klar

Dina svar matchar testprofilen

 • Du har en nuvarande anställning

 • Du lider av milda till allvarliga
  hörselproblem

 • Du har ibland svårt att höra
  på jobbet

 • Du är intresserad av att testa
  revolutionerande hörselprodukter
  kostnadsfritt